NAV 5.0/2009 Classic-klient

Meny och sändning

Inställningsguide

I inställningsguiden hämtas transportörer och produkter från LogTrade. På raderna kopplas dessa till speditörer och servicekoder i NAV och kundnummer kan anges. Nar man trycker OK hämtas alla transportörer, produkter, kollityper, tilläggstjänster etc. från LogTrade och en standarduppsättning av inställningar från logtradeconnect.se.

Frisläppning av sändningar