Referenser

LogTrade Connect finns installerat hos mer än 70 kunder. Har berättar vi om hur några av dessa kopplar Dynamics NAV direkt till LogTrade 2.0 med LogTrade Connect.