LogTrade Connect Version 27

Version 27 finns nu tillgänglig där den stora nyheten är en helt omstrukturerad hantering av adresser för mottagare, avsändare etc. som erbjuder högre grad av flexibilitet jämfört med tidigare versioner. I stället för att som tidigare styra hanteringen av adresser i programkod används nu en inställningstabell som styr hur adresser skall skapas beroende på speditör, servicekod, källdokumenttyp etc.