LogTrade Connect Version 26

Version 26 har släppts med följande nya funktionalitet:

  • Styrning av om intern måttenhet i NAV är meter eller decimeter
  • Stöd för speditörsmappningar och transportörsproduktinställningar i verktyget för import/export
  • Avvikande påslag på frakter på transportörsprodukt
  • Automatiserad tilldelning av godsmärke på sändningsrad
  • Utökade funktionalitet i anpassade fältmappningar för att automatiskt tilldela fasta värden (t.ex. portkod, opal-nr etc) beroende på speditör, servicekod, kund etc.