LogTrade Connect version 23

Version 23 har släppts och innehåller bl.a. följande förändringar:

  • Danskt språk. Över 99% av alla begrepp är översatta.
  • SMS-funktionalitet med automatiserade SMS för hela affärsprocessen från orderregistrering till fakturering och inbetalning.
  • Skrivarstyrning per dator.
  • Noteringar på kolli.

SMS-funktionaliteten är en mycket flexibel lösning som kan sköta SMS-kommunikation med kunder baserat på ett antal systemhändelser samt manuellt. Med stöd för extratexter, flerspråk, dynamiska parametervärden etc. blir det ett mycket välkommet tillskott i LogTrade Connect.