LogTrade Connect v27.11 för Business Central On-premises

LogTrade Connect följer med på Microsofts förflyttning av Dynamics NAV till Dynamics 365 Business Central. Steg 1 i den resan är att LogTrade Connect i version 27.11 stödjer Business Central On-premises. Arbetet med att kunna erbjuda LogTrade Connect i molnet och AppSource pågår för fullt.

Andra nyheter i som introducerats i senare versioner av LogTrade Connect är:

– Automatiserade rutiner för att skapa, skicka och skriva ut sändningar från källdokument.
– Automatiserade rutiner för bokföring av källdokument vid validering/frisläppning av sändning.
– Direktutskrift av etiketter från försäljningsorder utan att behöva arbeta med sändningsdokumentet.
– Stöd för att addera innehåll till redan utskriven och/eller bokad sändning.

Kontakta din NAV-partner om du vill höra mer om vad LogTrade och LogTrade Connect kan innebära för just din verksamhet.