NAV-Versioner

LogTrade Connect finns för NAV 5.0 och senare versioner. Livscykeln för LogTrade Connect motsvarar lägst Microsofts generella produktsupport. Den innebär att från NAV-versionerna 5.0 och 2009 ej längre supportas av Microsoft. LogTrade Connect fortsätter dock vara tillgänglig för 5.0 och 2009 även om endast kritiska ändringar sker för dessa versioner. Ny funktionalitet i LogTrade Connect införs företrädelsevis i versionerna för NAV2013 och senare.

Språket i LogTrade Connect är svenska och engelska.