Om LogTrade

  • LogTrade är marknadens modernaste internetbaserade system för transportadministration. Med över 3 000 företag som kunder är det bland de ledande TA-systemen både när det gäller transaktionsvolym och funktionalitet.
  • Med LogTrade är det enkelt och snabbt att boka upphämtning, skriva ut frakthandlingar och etiketter samt överföra elektronisk transportinformation till transportören. Med LogTrade Connect blir LogTrade välintegrerat med Dynamics NAV.
  • Funktionen prisfråga används för att få reda på fraktkostnad redan innan leverans sker från Dynamics NAV. Via funktionen konsolidering är det möjligt att slå ihop sändningar för bättre transportekonomi, mindre miljöpåverkan och effektivare hantering. Informationen skickas säkert och tryggt till transportören via EDI direkt från LogTrades servermiljö.
  • Efter leverans finns det möjlighet att göra kollisökning direkt från Dynamics NAV. Information ges då om var godset befinner sig. Det är också möjlighet att utnyttja en uppföljningsportal, Control Tower, för ytterligare information och som underlag vid transportupphandling.
  • I LogTrade finns stöd för många olika transportörer, däribland Bring, DHL, DSV, FedEx, PostNord, Schenker, TNT, UPS mfl. Dessutom finns en kompetent modul för egen transportör där det är möjligt att hantera ytterligare transportörer inkl överföring av information via EDI/XML/MAIL. Över 3 000 transportörer är registrerade i LogTrade.
  • LogTrade är skalbart och passar både företag som skickar få sändningar lite då och då, men även stora godsavsändare med flera tusen sändningar per dag.
  • Teknikplattformen i LogTrade bygger på Microsoft .NET-teknik. All uppdatering av plattformen sköts centralt, endast en utskriftskomponent installeras lokalt.