Licenskrav

Följande funktioner i LogTrade Connect kräver ytterligare licenser i LogTrade utöver grundlicensen:

Funktion i LogTrade Connect Licenskrav i LogTrade
Stöd för affärsregler i LogTrade Affärsregler
Nedladdning av PDF-utskrifter PDF-utskrift
Skicka mail med nedladdningslänk för PDF-utskrifter PDF-utskrift
Skicka mail med inloggningslänk till extern användare Extern användarinloggning
Import av speditörsfaktura via LogTrades webbtjänst Control Tower samt Elektronisk Faktura