Licenskrav

Följande funktioner i LogTrade Connect kräver ytterligare licenser i LogTrade 2.0 utöver grundlicensen:

Funktion i LogTrade Connect Licenskrav i LogTrade 2.0
Stöd för affärsregler i LogTrade Affärsregler
Nedladdning av PDF-utskrifter PDF-utskrift
Skicka mail med nedladdningslänk för PDF-utskrifter PDF-utskrift
Skicka mail med inloggningslänk till extern användare Extern användarinloggning
Import av speditörsfaktura via LogTrades webbtjänst Control Tower samt Elektronisk Faktura

 

Följande funktioner kräver LogTrade Connect Advanced Management:

 • Tullfaktura
 • Speditörsfaktura
 • Postnummerkontroll
 • Spridningssändningar
 • Tilläggskostnader för emballage m.m.
 • Kopplade källdokument för stöd av dist.lager i NAV
 • Fraktfrigränser
 • Leveransnotifieringar
 • Avancerad kollihantering
 • Tablet GUI
 • SMS-mallar och SMS-stöd i försäljningsorder etc.
 • Automatiserad generering av farligt gods
 • Följesedel
 • Automatiserade instruktioner för avhämtning, transport, leverans etc.