Arkitektur

  • LogTrade Connect består till 100% av kod i Dynamics NAV. Efter import av programobjekt i NAV är LogTrade Connect klar att användas från samtliga NAV-klienter anslutna till databasen. Inga ytterligare installationer krävs.
  • Inga standardobjekt är ändrade. Befintliga anpassningar påverkas alltså ej och uppgraderingar påverkas ej av LogTrade Connect. Uppdateringar av LogTrade Connect blir också enkla då nya objekt kan läsas in utan att andra objekt i databasen påverkas.
  • All kommunikation med LogTrade sker via web services i realtid. Valideringar av data sker i LogTrade och eventuella felmeddelanden visas direkt för användaren som kan korrigera och sända om informationen. Ingen extra installation behövs på klienter för webservicekommunikation. All kommunikation sker internt i NAV .Net.
  • LogTrade Connect är från början byggd att användas som add-on. Därför är mycket av programlogiken parameterstyrd eftersom olika företag har olika behov. Med parameterstyrning minskas behovet av anpassningar och LogTrade Connect kan användas på många olika sätt. En standarduppsättning av parametrarna laddas ner och installeras automatiskt vid installation.
  • Samtliga adresskällor i NAV kan hanteras för sändningar. Utöver försäljningsorder kan sändningar skapas för inköpsdokument, överföringsorder och serviceorder. Det är också möjligt att skapa sändningar kopplat direkt mot kund, leverantör, resurs, projekt etc. Det är även möjligt att koppla sändningar till lagerplockning .
  • Transportörer, produkter, tillåtna pakettyper, tjänster och andra styrande parametrar som ofta är tidskrävande att underhålla manuellt laddas ner automatiskt i LogTrade Connect och är anpassade efter innehållet i licensen för LogTrade.