CfMD – NAV2017

LogTrade Connect har av Microsoft godkänts enligt programmet CfMD NAV2017 (Certified for Microsoft Dynamics). Certifieringsprocessen omfattar granskning av kod, dokumentation, hjälptexter, supportresurser till NAV-partners etc. och är en garanti för produktens kvalitet och kombabilitet med Dynamics NAV.