Archive | Uncategorized RSS feed for this section

LogTrade Connect v27.11 för Business Central On-premises

LogTrade Connect följer med på Microsofts förflyttning av Dynamics NAV till Dynamics 365 Business Central. Steg 1 i den resan är att LogTrade Connect i version 27.11 stödjer Business Central On-premises. Arbetet med att kunna erbjuda LogTrade Connect i molnet och AppSource pågår för fullt. Andra nyheter i som introducerats i senare versioner av LogTrade […]

CfMD – NAV2017

LogTrade Connect har av Microsoft godkänts enligt programmet CfMD NAV2017 (Certified for Microsoft Dynamics). Certifieringsprocessen omfattar granskning av kod, dokumentation, hjälptexter, supportresurser till NAV-partners etc. och är en garanti för produktens kvalitet och kombabilitet med Dynamics NAV.

LogTrade Connect Version 27

Version 27 finns nu tillgänglig där den stora nyheten är en helt omstrukturerad hantering av adresser för mottagare, avsändare etc. som erbjuder högre grad av flexibilitet jämfört med tidigare versioner. I stället för att som tidigare styra hanteringen av adresser i programkod används nu en inställningstabell som styr hur adresser skall skapas beroende på speditör, […]

LogTrade Connect Version 26

Version 26 har släppts med följande nya funktionalitet: Styrning av om intern måttenhet i NAV är meter eller decimeter Stöd för speditörsmappningar och transportörsproduktinställningar i verktyget för import/export Avvikande påslag på frakter på transportörsprodukt Automatiserad tilldelning av godsmärke på sändningsrad Utökade funktionalitet i anpassade fältmappningar för att automatiskt tilldela fasta värden (t.ex. portkod, opal-nr etc) […]

LogTrade Connect version 25

Nu kan du använda LogTrade Connect för NAV2017. Den stora nyheten är stödet för extensions i NAV2017 vilket gör det möjligt att installera LogTrade Connect inklusive förändringar i standardfunktioner utan att anpassa koden/objekten i NAV. Övriga nyheter är bl.a.: Ännu enklare grundinstallation med en stegvis installationsguide. Utökat stöd för farligt gods. Definition av senaste hämntningstid […]

LogTrade Connect version 23

Version 23 har släppts och innehåller bl.a. följande förändringar: Danskt språk. Över 99% av alla begrepp är översatta. SMS-funktionalitet med automatiserade SMS för hela affärsprocessen från orderregistrering till fakturering och inbetalning. Skrivarstyrning per dator. Noteringar på kolli. SMS-funktionaliteten är en mycket flexibel lösning som kan sköta SMS-kommunikation med kunder baserat på ett antal systemhändelser samt […]

NAV 2016

NAV 2016 har släppts med mycket ny spännande funktionalitet och teknik. LogTrade Connect stödjer varje ny version av NAV och kunder som installerar NAV2016 kan redan nu använda LogTrade Connect.

Certified for Microsoft Dynamics

LogTrade Connect har godkänts i enlighet med kraven för CfMD – Certified for Microsoft Dynamics. CfMD är Microsofts högsta standard för mjukvara utvecklad av partners för Dynamics NAV. Certiferingen garanterar att produkten håller högsta kvalitet och är kompatibel med Dynamics NAV. CfMD säkerställer även support och stöd för kommande versioner av Dynamics NAV.

NAV2015

Den 1:a oktober släppte Microsoft NAV2015. Den nya versionen bygger vidare på den mycket uppskattade 2013R2 och adderar med mer mobilitiet, flexiblare rapportering, mer integration med Office365 m.m. Redan från start stödjer LogTrade Connect NAV2015. Nya och uppgraderande NAV-kunder kan alltså direkt från start använda LogTrade Connect.

NAV 2013 R2

LogTrade Connect finns nu för Dynamics NAV 2013 R2. Denna release av LogTrade Connect har även stöd för att koppla sändningar till dist.lager utleverans och bokförda dokument.