Transportadministration inbyggd i Dynamics NAV, online med LogTrade 2.0 och dina transportörer.

  • LogTrade Connect Version 27

    Version 27 finns nu tillgänglig där den stora nyheten är en helt omstrukturerad hantering av adresser för mottagare, avsändare etc. som erbjuder högre grad av flexibilitet jämfört med tidigare versioner. I stället för att som tidigare styra hanteringen av adresser i programkod används nu en inställningstabell som styr hur adresser skall skapas beroende på speditör, […]

  • LogTrade Connect Version 26

    Version 26 har släppts med följande nya funktionalitet: Styrning av om intern måttenhet i NAV är meter eller decimeter Stöd för speditörsmappningar och transportörsproduktinställningar i verktyget för import/export Avvikande påslag på frakter på transportörsprodukt Automatiserad tilldelning av godsmärke på sändningsrad Utökade funktionalitet i anpassade fältmappningar för att automatiskt tilldela fasta värden (t.ex. portkod, opal-nr etc) […]

  • LogTrade Connect version 25

    Nu kan du använda LogTrade Connect för NAV2017. Den stora nyheten är stödet för extensions i NAV2017 vilket gör det möjligt att installera LogTrade Connect inklusive förändringar i standardfunktioner utan att anpassa koden/objekten i NAV. Övriga nyheter är bl.a.: Ännu enklare grundinstallation med en stegvis installationsguide. Utökat stöd för farligt gods. Definition av senaste hämntningstid […]