Transportadministration inbyggd i Dynamics NAV, online med LogTrade 2.0 och dina transportörer.

  • LogTrade Connect v27.11 för Business Central On-premises

    LogTrade Connect följer med på Microsofts förflyttning av Dynamics NAV till Dynamics 365 Business Central. Steg 1 i den resan är att LogTrade Connect i version 27.11 stödjer Business Central On-premises. Arbetet med att kunna erbjuda LogTrade Connect i molnet och AppSource pågår för fullt. Andra nyheter i som introducerats i senare versioner av LogTrade […]

  • CfMD – NAV2017

    LogTrade Connect har av Microsoft godkänts enligt programmet CfMD NAV2017 (Certified for Microsoft Dynamics). Certifieringsprocessen omfattar granskning av kod, dokumentation, hjälptexter, supportresurser till NAV-partners etc. och är en garanti för produktens kvalitet och kombabilitet med Dynamics NAV.

  • LogTrade Connect Version 27

    Version 27 finns nu tillgänglig där den stora nyheten är en helt omstrukturerad hantering av adresser för mottagare, avsändare etc. som erbjuder högre grad av flexibilitet jämfört med tidigare versioner. I stället för att som tidigare styra hanteringen av adresser i programkod används nu en inställningstabell som styr hur adresser skall skapas beroende på speditör, […]