Transportadministration inbyggd i Dynamics NAV, online med LogTrade 2.0 och dina transportörer.

  • CfMD – NAV2017

    LogTrade Connect har av Microsoft godkänts enligt programmet CfMD NAV2017 (Certified for Microsoft Dynamics). Certifieringsprocessen omfattar granskning av kod, dokumentation, hjälptexter, supportresurser till NAV-partners etc. och är en garanti för produktens kvalitet och kombabilitet med Dynamics NAV.

  • LogTrade Connect Version 27

    Version 27 finns nu tillgänglig där den stora nyheten är en helt omstrukturerad hantering av adresser för mottagare, avsändare etc. som erbjuder högre grad av flexibilitet jämfört med tidigare versioner. I stället för att som tidigare styra hanteringen av adresser i programkod används nu en inställningstabell som styr hur adresser skall skapas beroende på speditör, […]

  • LogTrade Connect Version 26

    Version 26 har släppts med följande nya funktionalitet: Styrning av om intern måttenhet i NAV är meter eller decimeter Stöd för speditörsmappningar och transportörsproduktinställningar i verktyget för import/export Avvikande påslag på frakter på transportörsprodukt Automatiserad tilldelning av godsmärke på sändningsrad Utökade funktionalitet i anpassade fältmappningar för att automatiskt tilldela fasta värden (t.ex. portkod, opal-nr etc) […]